Verzekeren is maatwerk. Wij helpen u graag met het samenstellen van uw optimale pakket.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote financiële gevolgen hebben. Een conflict kan leiden tot torenhoge juridische rekeningen en uw auto kan kostbare schade oplopen door een ongeval. Gelukkig kunt u deze risico’s goed verzekeren. Maar iedere verzekeraar kent uitzonderingen, kleine lettertjes en uitsluitingen. Uit een zeer uitgebreid aanbod van verzekeraars en verzekeringen kunnen wij u adviseren welke oplossing het beste bij u past.


Uw bedrijfscontinuïteit in goede handen

Verzekeren is niet altijd de beste oplossing. Organisatorische- en preventiemaatregelen kunnen uw verzekeringsnoodzaak vaak al drastisch verlagen.

Met uw bedrijf levert u diensten of maakt u producten, maar misschien is uw bedrijf ook uw pensioen, het inkomen van uw werknemers, de financiële zekerheid voor uw gezin of misschien zelfs wel al het voorgaande tegelijkertijd.


Bedrijfsverzekeringen

Uw bedrijf verzekeren is niet eenvoudig. Wij helpen u graag om een keuze te maken uit het enorme aanbod van een groot aantal verzekeraars. U bent daardoor verzekerd van een verzekeringspakket dat is toegesneden op uw bedrijf.


Verzekeringen voor uw bedrijf

Verzekeren is maatwerk. Wij helpen u graag met het samenstellen van uw optimale pakket.

Als ondernemer is het extra belangrijk dat u zich goed voorbereid op bedrijfsrisico’s. Met een verzekeringspakket die goed op uw bedrijf is afgestemd vangt u veel risico’s op en voorkomt u onaangename verrassingen bij schade. Iedere verzekeraar kent echter uitzonderingen, kleine lettertjes en uitsluitingen. Uit een zeer uitgebreid aanbod van verzekeraars en verzekeringen kunnen wij u adviseren welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Graag bespreken wij samen met u de belangrijke ondernemingsrisico’s en verzekeringsoplossingen. Uiteraard kiest u daarbij zelf welke risico’s u wilt verzekeren en welke risico’s u liever zelf draagt.


Voorbeelden bedrijfsverzekeringen


Bedrijfsstilstand

De continuïteit van uw bedrijf is mede afhankelijk van uw bedrijfspand en goederenvoorraad. Het is daarom verstandig om maatregelen te treffen die de continuïteit van uw onderneming zoveel mogelijk waarborgen als uw bedrijfspand of goederenvoorraad door een calamiteit wordt getroffen.

Statistieken tonen aan dat minstens 50 procent van de bedrijven die door een grote brand worden getroffen dit niet overleven. Dit wordt met name veroorzaakt door de bedrijfsstilstand die het gevolg is van een brand. Bedrijfsstilstand kan ook ontstaan door een brand in de directe omgeving van uw bedrijf.  Roet- en rookschade veroorzaken dan schade aan uw pand. Een afzetting kan er bovendien voor zorgen dat uw klanten of leveranciers u niet kunnen bereiken. 


Aansprakelijkheid voor mileuschade

Bij milieuschade denkt u waarschijnlijk niet meteen aan uw bedrijf. Toch kan het vrijwel elke ondernemer overkomen. Een lekkend koelsysteem kan bijvoorbeeld voor grote milieuproblemen zorgen. Regelmatig ontstaan problemen als door een brand gevaarlijke stoffen zoals asbest vrijkomen en vervolgens verspreid raken in de omgeving. Ook verontreinigd bluswater kan een forse milieuschade opleveren. Bijvoorbeeld doordat er isolatiemateriaal en / of kunststofbouwmaterialen verbranden. De kosten kunnen zeer hoog oplopen. In veel gevallen adviseren wij daarom om het risico over te dragen door het risico te verzekeren. 


Cybercrime

Cybercrime is een groot probleem en de verwachting is dat dit door toenemende digitalisering alleen maar groter zal worden. Ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Voor het bedrijfsleven zijn industriële spionage, afpersing en online diefstal van geld en klantgegevens en inbreuken op intellectueel eigendom de grootste kostenposten. Bij de consument gaat het om diefstal van persoonlijke gegevens en phishing.

Deze vormen van cybercrime leiden bij bedrijven tot kostenposten vanwege directe schade, schadevergoedingen of boetes. Daarnaast zijn er indirecte kosten als imagoschade en kosten voor repressieve en preventieve maatregelen.[space ][border ][space ]


Interessante informatie