Met ons advies op maat kan je de kosten van verzuim effectief beheersen.

Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostenbeheersing is het van belang om verzuim te voorkomen en (als een medewerker toch uit valt) te zorgen voor een snelle en goede re-integratie. Niet alleen kan je hiermee veel kosten besparen, de wet verbetering poortwachter verplicht je hier zelfs toe.


Buck assurantie & advies staat je bij met raad en daad en begeleidt je met alle aspecten die te maken hebben met sociale zekerheid bij verzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en preventie. Daarbij verliezen wij de menselijke aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid zeker niet uit het oog.

Kosten van verzuim

Als werkgever wil je arbeidscapaciteit maximaal benutten. Toch krijgt vrijwel iedere organisatie te maken met medewerkers die ziek worden.

Wat veel werkgevers zich niet realiseren is dat een zieke werknemer gemiddeld € 250,- per dag kost. Dat bedrag bestaat uit kosten voor verzuimbegeleiding, re-integratie,vervanging en eventueel omzetverlies. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met eventuele sancties als je (volgens de overheid) als werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen hebt verricht. Onder bepaalde omstandigheden kan jouw bedrijf zelfs geconfronteerd worden met een verhoogde WIA premie.


Raad en daad

BUCK staat je bij met raad en daad en begeleidt je met alle aspecten die te maken hebben met sociale zekerheid bij verzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en preventie.

Kenmerken van onze dienstverlening;

Onze werkwijze

Op basis van een uitgebreide inventarisatie beoordelen we samen welke (verzekerings)oplossingen en dienstverlening het beste aansluiten bij de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van jouw bedrijf.
BUCK geeft antwoord op vragen zoals:

12 jaar
verantwoordelijk

Veel werkgevers realiseren zich nauwelijks dat zij 12 jaar verantwoordelijk zijn voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers en lopen zonder dat zij het weten een gigantisch financieel risico.

KENNIS MAKEN?

We zorgen ervoor dat je goed verzekerd bent en de juiste preventiemaatregelen neemt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Met BUCK aan jouw zijde kan je erop vertrouwen dat jouw bedrijf veerkrachtig genoeg is om alle uitdagingen te doorstaan.

* We gebruiken deze gegevens alleen voor een reactie op jouw bericht.