Verzuim- en inkomensmanagement


Als werkgever wilt u uw arbeidscapaciteit maximaal benutten. Toch krijgt vrijwel iedere organisatie te maken met medewerkers die ziek worden. Een zieke werknemer kost gemiddeld € 250,- per dag. Dat bedrag bestaat uit kosten voor verzuimbegeleiding, re-integratie,vervanging en eventueel omzetverlies. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met eventuele sancties als u als werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Onder bepaalde omstandigheden kan uw bedrijf zelfs geconfronteerd worden met een verhoogde WIA premie.


Kostenbeheersing

Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostenbeheersing is het van belang om verzuim te voorkomen en (als een medewerker toch uit valt) te zorgen voor een snelle en goede re-integratie. Niet alleen kunt u hiermee veel kosten besparen, de Wet Verbetering Poortwachter verplicht u hier zelfs toe.


Onze dienstverlening

Buck Assurantie & Advies staat u bij met raad en daad en begeleidt u met alle aspecten die te maken hebben met sociale zekerheid bij verzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en preventie. Daarbij verliezen wij de menselijke aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid zeker niet uit het oog.

• Bespaar veel tijd en geld door effectief verzuimmanagement.
• Voorkom boetes van het UWV.
• Tref voorzieningen voor uw werknemers waardoor zij ook tijdens arbeidsongeschiktheid voldoende inkomen hebben.


Veel werkgevers realiseren zich nauwelijks dat zij 12 jaar verantwoordelijk zijn voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers en lopen zonder dat zij het weten een gigantisch financieel risico.

Werkwijze


Op basis van een uitgebreide inventarisatie beoordelen we samen met u welke (verzekerings)oplossingen en dienstverlening het beste aansluiten bij de wensen, behoeften en financiële mogelijkheden van uw bedrijf.


Buck geeft antwoord op vragen zoals:

  • Welke verplichtingen heb ik vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?
  • Worden we eigen risico drager en welke verzekeraar nemen we dan?
  • Wat betekent het huidige verzuimpercentage nu werkelijk voor mijn organisatie?
  • Hoe kan ik snel en effectief kosten besparen op verzuim?
  • Wat doet de arbodienst en wat moeten we zelf doen?
  • Hoe zit het met sancties van het UWV?
  • Hoe kan de casemanager zijn rol adequaat vervullen?